Автобусна линия №1


Допълнителна автобусна линия: еднопосочна дължина 6.5 км, режим на движение – делничен
Времетраене на пътния оборот – 50 мин, интервал 60 мин.
Маршрут: АД “Пътища”- ул. "Стоян Ангелов" (Стадиона) - ул. "8-ми март" - Гимназия по икономика и мениджмънт - бул. "Христо Ботев" - Гимназия по механотехника - бул. "Ал. Стамболийски" - Адвокатура - ул. "Константин Величков" - Пожарната - магазин "Билла" - мост на р. "Марица" - Автогара Пазарджик - Търговия - ЖП Гара.

Тръгване от АД “Пътища“: 
6.25, 7.25, 16.25, 17.25 часа

Тръгване от ЖП Гара:
6.50, 7.50, 16.50, 17.50 часа

В празнични и почивни дни не пътува.

Автобусна линия №2


Еднопосочна дължина 15.00 км, режим на движение - ежедневен
Времетраене на пълния оборот – 55 мин
Маршрут: "Лъвова чешма" - Читалището – Т-образно кръстовище – Читалището - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк "Острова" - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП Гара

Тръгване от "Лъвова чешма" до ЖП Гара":
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45

Тръгване от ЖП Гара до "Лъвова чешма":
5.15, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 18.25, 19.15, 20.15

Тръгване от "Лъвова чешма" до ЖП Гара:
8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.55, 19.55

Тръгване от ЖП Гара до "Лъвова чешма":
8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.25, 19.25

Автобусна линия №2А


Еднопосочна дължина 15.00 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот – 55 мин
Маршрут: Т-образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – Читалището - "Лъвова чешма" - АД “Пътища” - павилион “Роза” - училище “Стефан Захариев” – Щаба - паметник “Петър
Абаджиев” - Минерална баня – банка “Пиреос” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита“ – парк
Острова - “Елхим Искра” – ПГПТ – Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ -
“Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “Еми Стил” - ЖП Гара

Тръгване от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ до ЖП Гара:
4.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,18.15, 19.15, 20.15, 21.45

Тръгване от ЖП Гара - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/:
5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.15; 16.45, 17.15, 17.45, 18.45, 19.45

Тръгване от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ до ЖП Гара:
6.45, 7.45, 17.15, 18.15

Тръгване от ЖП Гара - до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/:
6.15, 7.15, 16.45, 17.45

Автобусна линия №3А


Еднопосочна дължина 12.0 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 30 мин
Маршрут: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГСА – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – МБАЛ Пазарджик – парк "Острова" – “Елхим Искра” – ПГПТ –Плажа – Автогара Пазарджик – Плажа – ПГПТ - “Подемстроймаш” - “Хебърстрой” – “ЕмиСтил” - ЖП Гара

Тръгване от у-ще “Димитър Гачев” до ЖП Гара:
7.00, 8.00, 10.00, 16.00, 17.00

Тръгване от ЖП Гара до у-ще “Димитър Гачев”:
7.30, 8.30, 10.30, 16.30, 17.30

В празнични и почивни дни не пътува.

Автобусна линия №6


Еднопосочна дължина 14.1 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 53 мин
Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм” - ПГСС – Казармата – магазин “Билла” – бул. “Христо Ботев” - склад “Успех” - магазин “Крез” - Пазара за автомобили - ресторант “Манастира” - училище “Стефан Захариев” - Щаба – квартал “Младост” - ул. “Вихрен”- ул. “Рила” - училище “Климент Охридски” - църква “Света Петка” – МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита” – парк "Острова" - “Елхим Искра” - ПГМ - търговски складове – “Агрофарм” - ЖП Гара

Тръгване от ЖП Гара:
6.45

В празнични и почивни дни не пътува.

Автобусна линия №7


Еднопосочна дължина 14.1 км 
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 53 мин
Маршрут: ЖП Гара – “Агрофарм”- търговски складове - ПГ по машиностроене - магазин “Тарита” – Болницата - църква “Света Петка” - училище “Климент Охридски”- ул. “Веслец” - ул. “Рила” - ул. “Вихрен” - квартал “Младост”- Щаба - Полицейско училище - ресторант “Манастира” - Пазара за автомобили - магазин “Крез” - склад “Успех” – бул. “Христо Ботев” – Топливо – магазин “Билла” – Казармата - ПГСС - “Агрофарм” - ЖП Гара

Тръгване от ЖП гара:
17.15

В празнични и почивни дни не пътува.

Автобусна линия №10


Еднопосочна дължина 10.0 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 52 мин
Маршрут: кв. “Запад” – ул. “П. Волов” - ул. “Тинтява” – Топливо – МБАЛ “Здраве” - Аптека №5 – Гимназия “Ив. Аксаков” - паметник “Св. Св. Кирил Методий” – банка “Пиреос” – Печатницата - Бирена фабрика – магазин “Тарита” - МБАЛ Пазарджик - банка“Пиреос” – ЕVN – Пощата - Аптека № 5 – МБАЛ “Здраве” – Топливо – ул. “Тинтява” – ул. “П. Волов”- кв.“Запад”

Тръгване от кв. "Запад":
6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40

Тръгване от кв. "Запад":
6.40, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40

Автобусна линия №13


Еднопосочна дължина 13.6 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 48 мин
Маршрут: кв. “Запад” – ул. “П. Волов”- ул. “Ив. Батаклиев”- фирма “ПАКО” - кв. “Устрем”-
Павилиона - кв. “Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба - паметник “П. Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” – Ветеринарна лечебница – КАТ – магазин “Технополис” - МБАЛ Пазарджик - магазин “Тарита”- банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П. Абаджиев” - Щаба - Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол”- Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул.“Иван Батаклиев” - ул.“П. Волов”- кв.“Запад”

Тръгване от кв. “Запад”:
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 17.10, 17.30, 17.50, 18.10, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30

Тръгване от кв. “Запад”:
6.00, 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00

Автобусна линия №13А


Еднопосочна дължина 15.0 км
Режим на движение - ежедневен, времетраене на пълния оборот - 48 мин
Маршрут: кв. “Запад” – ул.“П. Волов”- ул. “Иван Батаклиев”- фирма “ПАКО”- кв. “Устрем” -
Павилиона - кв.“Ставропол”- павилион “Роза”- училище “Стефан Захариев”- Щаба – паметник “П.Абаджиев” - Минерална баня - банка “Пиреос” - Ветеринарна лечебница – КАТ - Комплекс “Зора” – магазин “Технополис” – МБАЛ Пазарджик – магазин “Тарита” - банка “Пиреос” - Минерална баня - паметник “П.Абаджиев” - Щаба – Полицейско училище – аптека “Панацея” - кв. “Ставропол” – Павилиона - кв. “Устрем” – фирма “ПАКО”- ул. “Ив. Батаклиев” - ул. “П. Волов” - кв. “Запад”

Тръгване от кв.“Запад”:
6.50, 7.15, 7.50, 16.50, 18,30

Тръгване от кв.“Запад”:
В събота: 7.00, 8.00, 17.00
В неделя: 7.00, 8.00, 18.00

Автобусна линия №14


Еднопосочна дължина 6.4 км
Режим на движение - в празнични и почивни дни, времетраене на пълния оборот - 40 мин
Маршрут: кв. “Запад”- бул. “Христо Ботев” – Пожарната – МБАЛ “Здраве” - Спортна зала
“Хебър” - Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня - банка “Пиреос” - училище “Кл.
Охридски” - училище “Димитър Гачев” - ул. “Рила”- ул. “Вихрен” - бул. “Ст. Караджа” - Гробищен парк

Пътува само в празнични и почивни дни.

Тръгва от кв. “Запад”:
7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35

Тръгва от Гробищен парк:
7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55

Новини и Събития

„Слънчева Бесапара 2019“ спира градския транспорт за два часа

Юни 07

Уважаеми пътници, във връзка с провеждане на деветото издание на фестивала на мажоретните ...

Цялата новина

Картите за безплатно пътуване на децата до 7 години - валидни до 31 януари

Дек. 28

Напомняме на родителите, че до края на месец януари трябва да подмен ...

Цялата новина